Kunnskap

Refinansiering av boliglån

Hvis du har et boliglån med større belåningsgrad enn nødvendig, betaler du hver måned mer enn du behøver i renter. Fordi banker tilbyr lavere renter jo større sikkerhet du kan stille bak lånet ditt, vil du kunne spare mye penger på å gjøre en ny verdivurdering av din bolig og evt. andre eiendommer slik at lånet ditt kommer innenfor 80% eller 60% av den totale verdien av sikkerheten din. Hvis du for eksempel kjøpte et hus eller en leilighet hvor du måtte låne 90% eller 100% av kjøpesummen, vil du med prisstigning kunne oppleve at boligen din allerede på kort tid har steget så mye i verdi at du plutselig sitter på eiendomsverdier som gjør at lånet bare utgjør 80% av denne verdien.

Hvis du ikke har boliglån for unge (som gir deg meget gunstig rente uansett belåningsgrad) vil forskjellen på et lån innenfor 90-100% av din sikkerhet og et lån innenfor 80% av boligens verdi være stor. Hvis du har pusset opp mye, arvet noe eller hatt en stor prisstigning kan du kanskje også stille sikkerhet som gjør at lånet bare utgjør 60% av dine sikre verdier. Hvis dette er tilfellet vil du få bankenes aller beste rente siden 60% anses som fullgod sikkerhet for banken. Du kan altså ikke få noe bedre lånetilbud selv om lånet ditt bare utgjør 40% av dine verdier, så den magiske grensen er 60%. Hvis du får en ny takst på boligen og ender like over 60%-grensen kan det kanskje lønne seg å gjøre en ny takst for å se om den kan vippe resultatet i riktig favør.

Sammenlign flere tilbydere, eller la noen gjøre det for deg

Uansett om du kommer deg innenfor 80% eller 60% lønner det seg å sammenligne refinansiering hos flere banker. Refinansiering.com tilbyr dessverre ikke i dag ikke noen oversikt over tilbydere av refinansiering av boliglån, men vi anbefaler deg å minst kontakte to-tre banker for å høre hvilke betingelser de kan tilby deg. Bare å informere om at du er i kontakt med flere banker gjør at din lokalbank vil strekke seg litt ekstra for å tilby deg gode betingelser. Du skal heller ikke se bort fra at det å skifte bank kan gi deg gunstigere betingelser enn du har i dag til tross for at sikkerhetsgraden er lik den du hadde da du tok opp lånet. Mange boliglånkunder "sover" i timen, og lar bankene komme unna med renter som ikke er konkurransedyktige i markedet.

Vi samarbeider med Boliglån.com

Boliglån.com innhenter tilbud på refinansiering av boliglån i flere banker, for at du skal motta det beste tilbudet. Søk gratis og uforpliktende refinansiering på Boliglån.com:

 

Refinansiering Boliglån.com

Lavere tinglysningsgebyr ved refinansiering av boliglånet

i 2006 ble det innført en endring som gjorde at tinglysningsgebyret ved refinansiering av fast eiendom ble redusert til 250 kr i stedet for det ordinære gebyret på 1060 kr. Det reduserte gebyrer fordrer at det nye lånet er innenfor samme låneramme som det gamle (samme grad eller økt grad av sikkerhet), samt at pantsetterne (lånetakerne) og panteobjetket (eiendommen(-e)) er de samme. Ønsket om å øke konkurransen mellom bankene og redusere folks barriere for å søke refinansiering var årsaken til vedtaket om reduksjonen av gebyret.

Slik gjør du for å få redusert tinglysningsgebyret

Du kan enten huke av for "refinansiering" i øvre høyre hjørne på tinglysningsdokumentet, eller merke pantedokumentet med en av følgende fraser:

  • "Refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter eller pantsettere og med samme panteobjekt."
  • "Refinansiering av lån, jf. rettsgebyrloven § 21 tredje ledd."

Vær oppmerksom på dette

Vær oppmerksom på boligpriskonjunkturene når du ønsker å søke om refinansiering. Hvis boligprisen har sunket siden du tok opp lånet bør du være forsiktig med å søke om refinansiering, og heller holde på lånet du har. Skrekksenarioet vil være å søke refinansiering med en boligtakst som er lavere enn det tilfellet var i det du tok opp lånet i første omgang. Da kan du risikere å havne på "feil side" av sikkerhetsgrensene, og dermed få høyere rente fremfor lavere.

Så mye kan du faktisk spare

Det er ikke uvanlig at renteforskjellen mellom et lån innenfor 60% av veriden av fast(-e) eiendom(-mer) og et lån som ligger innenfor bare 80% eller 90%, er på inntil 0.5%. Har du et lån på 2 000 000 kr vil du kunne spare over 500 kr hver eneste måned i renteutgifter ved å refinansiere lånet. Dette ga deg kanskje ny motivasjon til å forsøke å reforhandle eller refinansiere?

Hvis du har kredittkortgjeld eller dyre forbrukslån kan du spare enda mer på å forsøke å refinansiere disse lånene inn i et boliglån. Dette vil du kunne gjøre hvis verdien på boligen din har steget så mye at du kan "bake inn" de dyre lånene i boliglånet og få boliglånsrente i stedet for kredittkort- eller forbrukslånsrente. Ofte kan forskjellen være på opptil 15 - 20% på disse lånene, og du vil kunne spare over 1 000 kr hver eneste måned på å gjøre dette, selv med "bare" 100 000 kr i dyre lån.

Tips!

Du får skattefradrag for alle utgifter du har i forbindelse med refinansiering av boliglån. Dette gjelder både utgifter til takstmann/verdivurdering, bank-gebyrer og tinglysningsgebyrer i forbindelse med flyttingen av lånet. Utgiftene føres under "gjeldsrenter" i post 3.3.1. i selvangivelsen.

Nyttige lenker:

Se vår oversikt over annen type refinansiering